Posted by: djarotpurbadi | October 23, 2008

Putune Prajurit Bugis

Iki lho gambare putune prajurit Bugis sing nate manggon nDalem Gozalen ing Perumahan Nogotirto Elok Limo !

“Aku rumangsa utang budi karo masarakat Yogyakarta. Jaman kuliah biyen aku tau kentekan dhuwit, njur ditulungi dening salah sawijining warga masarakat Yogyakarta nganti aku bisa mentas saka penandhang.” Mangkono pratelane HM. Gozali AR, [45 th] koordinator Gerakan Rakyat Yogyakarta [GKR] nalika ditemoni DL ing acara rapat sosialisasi sidang rakyat kota Yogyakarta.

Ing satengahe nyiapke acara Sidang 6 Oktober wektu kepungkur, ing Bale RW. 10 Pengok, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, HM. Gozali AR, sing keturunan Bugis, rumangsa kedhodhok atine kanggo labuh labet urun rembug melu njaga Nyayogyakarta minangka Dhaerah Istimewa Yogyakarta. Akeh bukti sejarah perjuangan Yogyakarta rikala jaman Revolusi Fisik, sing dipandhegani dening Alm. Sri Sultan HB IX. Sing sabanjure dadi Kepala Daerah Istimewa Yogyajarta, lan wakile Sri Paduka Paku Alam VIII.

” Manut penemuku, Yogyakarta tetep Dhaerah Istimewa, perkara pusat durung ngakoni, kuwi urusane wis beda. Embah buyutku saka Bugis melu ngabdi ing Kraton Ngayogyakarta, sing njalari ana bergada prajurit Bugis nganti wektu iki. Kuwi uga dadi salah sawijining bukti, menawa Yogyakarta kota sing bisa dadi Penjaga Gawang Budaya.”

Pratelane HM. Gozali AR, sing kagungan alamat ing Jl. Kaliurang KM 12 Yogyakarta. Gozali swastawan ing Jakarta iki, kepeksa wira wiri Yogya – Jakarta melu berjuang. “Demi Yogyakarta tercinta”, sarjana Akuntasi YKPN iki, terus bakal labuh labet kanggo masarakat Ngayogyakarta.

Sumber: Minggon Basa Jawa Djaka Lodang N0. 21 tahun 2008

CATATAN: Eloooook tenan, Pak Gozali iki nate manggon nDalem Gozalen, ing Jl. Tongkol, Perumahan Nogotirto Elok Limo. Elook tenan !

Advertisements

Responses

  1. Kasinggihan Pak Gozali, labuh, labet dumateng budaya ingkang dados bentenging falsafah kita sami, mboten ngemuangaken menika Jawa, Sunda, Bali, Minang, Dayak lan sanes-sanesipun, menika dados tanggel jawab kita. Namung nggih menika, sedaya menika, jer basuki mawa bea. Mangga menawi panjenengan menika Wiraswasta ingkang sampun pana ing bidang usaha, kita sami nguri-uri basa jawa kanthi nerbitaken Minggon Basa Jawa, kados ndek ing uni ingkang nate kula lampahi ing taun 1973 s/d 1978 kanti minggon Basa Jawa Kumandang. Napa malih menawi panjenengan sampun kagungan Link -link kagem pados Iklan. Margi kula aturi pirsa bilih minggon basa jawa menika mboten saget gesang tanpa iklan, sanaosa oplahipun kathah.
    Nuuwun.
    Joko TP


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: